Luận Văn Thạc Sĩ Thế Chấp Và Xử Lý Tài Sản Thế Chấp Theo Pháp Luật Dân Sự Và Thực Tiễn Thực Hiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự' started by admin, Dec 20, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  image004.png
  Trình bày khái quát về thế chấp và xử lí tài sản thế chấp. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thế chấp, xử lí tài sản thế chấp ở Việt Nam; từ đó đưa ra phương hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành luật dân sự
  • Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
  • Hướng dẫn: Nguyễn Thị Quế Anh
  • 104 Trang
  • File PDF-SCAN
  • ĐH Luật Hà Nội 2020
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1pLOMax0RHFli9QY5mJTNmhcMQf6pfWIP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page