Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Động Cơ DC Bằng Nhiệt Độ

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông' started by nhandanglv123, Oct 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thiết Kế Hệ Thống Điều Khiển Động Cơ DC Bằng Nhiệt Độ
  Ý tưởng đề tài xuất phát từ bài toàn thực tế. Một thiết bị vừa có thể đo nhiệt độ phòng tại một thời điểm xác định vừa có thể điều khiển thiết bị (động cơ). Với một giá trị nhiệt độ khác nhau mà hệ thống sẽ điều khiển tắt hay bật và thay đổi tốc độ động cơ. Đồng thời người dùng có thể thiết lập các giá trị ngưỡng theo đúng yêu cầu riêng.
  • Đồ án tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Điện tử viễn thông
  • Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dương
  • Tác giả: Mạc Minh Đức
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16802
  https://drive.google.com/uc?id=19jj_V800NZ1HlgAj7IeNeB0Q04TUNBkO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page