Luận Văn Thạc Sĩ Thiết Kế Vector Biểu Hiện Mang Gen Scfv Kháng Cd47 Và Biểu Hiện Protein Trong Vi Khuẩn E. Coli

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học Thực Nghiệm' started by nhandanglv123, Jun 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thiết Kế Vector Biểu Hiện Mang Gen Scfv Kháng Cd47 Và Biểu Hiện Protein Trong Vi Khuẩn E. Coli
  CD47 là glycoprotein chuyển màng thuộc siêu họ globulin miễn dịch. CD47 có khối lượng phân tử 50 kDa bao gồm vùng IgV ngoại bào chứa đầu N, 5 vùng chuyển màng và đuôi nội bào ngắn chứa đầu C. CD47 liên kết đặc hiệu với một số protein bao gồm integrins, thrombospondin-1, và liên quan đến các quá trình sinh lý tế bào như di chú tế bào, hoạt hóa tế bào T và tế bào tua, và sự phát triển của sợi trục thần kinh [16]. Ngoài ra, CD47 còn là phối tử đặc hiệu của SIRPα . Protein này biểu hiện trên bề mặt của các tế bào đại thực bào. Tương tác CD47-SIRPα ức chế quá trình thực bào bởi đại thực bào và tế bào tua [44]. CD47 được xác định là kháng nguyên ung thư buồng trứng người lần đầu tiên vào những năm 1980 [17]. Sau đó, CD47 được xác định biểu hiện ở nhiều loại khối u người bao gồm AML, CML [11], ALL [7], bạch cầu không liêu quan đến lympho bào NHL [8], đa uy tủy [21], ung thư bàng quang [32] và các khối u rắn khác
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quang Huy TS. Lã Thị Huyền
  • Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
  • Số trang: 49
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74997
  https://drive.google.com/uc?id=18ZtWZeMFPIveTPstwz7eiM6ZkgaB_DVU
   

Share This Page