Luận Văn Thạc Sĩ Thông Điệp Về Gia Đình Qua Chuyên Mục Thư Tâm Sự Trên Báo Phụ Nữ Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 9, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Thông Điệp Về Gia Đình Qua Chuyên Mục Thư Tâm Sự Trên Báo Phụ Nữ Việt Nam
  Quá trình phát triển xã hội Việt Nam trong bối cảnh của công cuộc đổi mới, của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đã dẫn đến những biến đổi sâu sắc ở các thiết chế, các tổ chức xã hội, trong đó có gia đình. Một mặt, quá trình này mang đến cho gia đình Việt Nam những giá trị mới như: sự biến đổi về bình đẳng giới, quyền trẻ em,… Mặt khác, quá trình này cũng làm biến đổi những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đã hình thành trong lịch sử như tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh, lòng hiếu thảo, tôn ti trật tự trong gia đình, sự chung thủy trong quan hệ, sự quý trọng và tình cảm thiêng liêng của con cháu đối với ông bà, tổ tiên…
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Mai Quỳnh Nam
  • Tác giả: Nguyễn Ánh Nguyệt
  • Số trang: 131
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1059470
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 15, 2021

Share This Page