Luận Văn Thạc Sĩ Thông Điệp Về Vấn Đề Bảo Vệ Quyền Lợi Công Nhân Trên Sóng Truyền Hình Địa Phương

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandanglv123, Apr 4, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thông Điệp Về Vấn Đề Bảo Vệ Quyền Lợi Công Nhân Trên Sóng Truyền Hình Địa Phương
  Đề tài đặt ra mục đích làm sáng tỏ nội dung và hình thức sử dụng thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình địa phương; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình các địa phương được lựa chọn khảo sát. Để thực hiện được mục đích trên, luận văn tập trung thực hiện nhiệm vụ sau đây: Làm rõ hệ thống các khái niệm về thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình. Nghiên cứu, khảo sát nội dung thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình địa phương; đánh giá những thành công, hạn chế của hình thức truyền thông này. Khảo sát và thống kê đánh giá của công chúng (tập chung chính vào đối tượng công nhân) về thông điệp về vấn đề bảo vệ quyền lợi công nhân trên sóng truyền hình địa phương. Tìm hiểu những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cách thức truyền thông này trên truyền hình nói chung và truyền hình địa phương của các Đài được lựa chọn khảo sát.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn: TS. Bùi Chí Trung
  • Tác giả: Nguyễn Thùy Dung
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69425
  https://drive.google.com/uc?id=1OSgge5FuE3pTeYOyCXnQAps7XclXcZbW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page