Luận Văn Thạc Sĩ Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Hoạt Động Lãnh Đạo, Quản Lý Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Feb 18, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-18_1-8-0.png
  Thống Nhất Giữa Lý Luận Và Thực Tiễn Trong Hoạt Động Lãnh Đạo, Quản Lý Của Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
  Trên cơ sở phân tích thực trạng việc vận dụng sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả việc vận dụng sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ này ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Công Thương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4229
  https://drive.google.com/uc?id=1nCkY_G8ZBng4e5GEsLzKyEUxIrb59HXD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page