Luận Văn Thạc Sĩ Thông Tấn Xã Việt Nam Phục Vụ Công Tác Lãnh Đạo, Quản Lý Trong Thời Kỳ Hội Nhập Quốc Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-6_1-0-7.png
  Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua gần 30 năm. Trong thời gian này, nước ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Mấy năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,26%/năm. Năm 2012, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.540 USD. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Văn An
  • Tác giả: Nguyễn Quang Hùng
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2013
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/474
  https://drive.google.com/uc?id=1sNC7_wQXc1RCG4bSXCP5ffJpSa_LovPZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page