Luận Văn Thạc Sĩ Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Vào Tỉnh Quảng Ngãi

Discussion in 'Chuyên Ngành Phát Triển Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-2_23-25-22.png
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế không chỉ đối với kinh tế Việt Nam nói chung mà còn đối với địa phương nói riêng, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm gần đây, kết quả thu được từ việc thu hút FDI mặc dù đã góp phần làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cơ cấu đầu tư FDI còn bất hợp lý dẫn đến mất cân đối trong phát triển giữa các ngành kinh tế làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá của tỉnh Quảng Ngãi.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế Phát triển
  • Người hướng dẫn: TS. Lâm Minh Châu
  • Tác giả: Trần Thị Diễm Hương
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2011
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18571
  https://drive.google.com/file/d/1LYd-kWxZRCE5l_MsSTiQDsMPre-bOun7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page