Luận Văn Thạc Sĩ Thu Hút Nguồn Lực Tài Chính Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 16, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thu Hút Nguồn Lực Tài Chính Khởi Nghiệp Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Việt Nam
  Phân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Luận văn cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của Nhà nước trong các chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này. Đánh giá được thực trạng, điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam. Đưa ra bối cảnh mới có thể ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp trong thời gian tới, từ đó đưa những định hướng cũng như đề xuất được một số giải pháp thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thu Trang
  • Số trang: 120
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74692
  https://drive.google.com/uc?id=1ILRI6MUQYAi86QWjJ8aqDsyXkWke8G95
   

Share This Page