Luận Án Tiến Sĩ Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trong Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by oniison12312, Mar 19, 2020.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trong Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ
  Trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn đặt mục tiêu phát triển KTXH lên hàng đầu và với định hướng đến năm 2020 Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần phải tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực, đồng thời phải tăng cường hội nhập KTQT. Lý luận và thực tiễn cho thấy nguồn vốn FDI là một trong các nhân tố và nguồn lực rất quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của Việt Nam. Thông qua FDI sẽ bổ sung được nguồn vốn, thúc đẩy CDCCKT theo hướng CNH, HĐH. Từ việc phát triển các ngành trong nền kinh tế sẽ tạo điều kiện phát triển và tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao hơn, tái cơ cấu nền kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm, cải thiện chất lượng nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ công nghệ...
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Quôc Trung
  • Tác giả: Phạm Đức Minh
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/122
  https://drive.google.com/uc?id=1DVzvBTQnG4mIsC0Xj76BpJ3d8Idc4Jn7
   
  Last edited by a moderator: Mar 20, 2020

Share This Page