Luận Văn Thạc Sĩ Thu Hút Vốn Để Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Hàng Hóa Ở Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Việt Nam là nước nông nghiệp, phát triển kinh tế đất nước phải dựa trên cơ sở nền tảng của nông nghiệp. Con đường tất yếu để nông nghiệp phát triển là CNHHĐH nông nghiệp, nông thôn mà giải pháp của nó là đầu tư thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa. Đầu tư cho nông nghiệp ở khâu nào, lấy vốn từ đâu và sử dụng như thế nào có hiệu quả. Đây là nội dung đang đòi hỏi cho ngành nông nghiệp nước ta nói chung và các địa phương nói riêng. Huyện Đại Từ có nhiều đơn vị hành chính nhất tỉnh Thái Nguyên với 31 xã, thị trấn, tổng diện tích đất tự nhiên toàn Huyện là 57.790 ha và 167.512 khẩu, có 8 dân tộc anh em cùng chung sống: Kinh, tày, Nùng, Sán chay, Dao, Sán dìu, Hoa, Ngái v.v..;
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Phí Văn Kỷ
  • Tác giả: Lương Thị Phương Nga
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...oa-o-huyen-dai-tu-tinh-thai-nguyen-58897.html
  https://drive.google.com/uc?id=14EjQaJ_r1SskRsDDzNLhavVJ0grqWWdr
   

Share This Page