Luận Văn Tốt Nghiệp Thử Nghiệm Bổ Sung Rong Bún, Rong Mền Trong Phối Thức Ăn Cho Cá Rô Phi Giai Đoạn Cá Giống

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by hieu1605, Apr 27, 2020.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Đề tài “Thử nghiệm bổ sung rong Bún, rong Mền trong phối thức ăn cho cá Rô phi giai đoạn cá giống” được thực hiện nhằm mục đích tìm ra tỉ lệ phối trộn hợp của rong Bún hoặc rong Mền với TACN sử dụng cho cá Rô phi. Nghiên cứu gồm 2 TN và 1 NT đối chứng. TN1: Bổ sung rong Bún vào TACN với tỷ lệ 10%; 20%; 30% và TN2: Bổ sung rong Mền vào TACN với tỷ lệ 10%; 20%; 30%. Kết quả đạt được sau 8 tuần nuôi thì tỷ lệ sống của cá cao nhất ở nghiệm đối chứng 87,6% và thấp nhất ở nghiệm thức 10% rong Mền 75,5% và không có sự khác sự biệt giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức sử dụng 20 % rong Bún phối trộn với TACN cá có tốc độ tăng trưởng tốt nhất (13,1g), DWG đạt (0,138/g/ngày). Thấp nhất là nghiệm thức bổ sung rong Mền (10 %) tốc độ tăng trưởng cá là 9,79g và DWG đạt (0,084/g/ngày).
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản,
  • Tác giả: Lê Ô Kê
  • Hướng dẫn: Nguyễn Văn Bá, Trần Ngọc Huyền
  • 61 Trang
  • File PDF-True
  • Trường ĐH Tây Đô 2015
  Link download
  http://www.mediafire.com/file/y38jvuh5y6g5yzu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2020

Share This Page