Luận Văn Tốt Nghiệp Thử Nghiệm Kích Thích Sinh Sản Cá Vàng (Carassius Auratus) Bằng Ovaprim Và Ương Cá Ở Mật Độ Khác

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 4, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng Ovaprim để kích thích sinh sản cá Vàng (Carassius auratus) ở liều lượng thuốc kích thích khác nhau (0,25ml/kg; 0,5ml/kg; 0,75ml/kg). Ngoài ra, còn có nghiệm thức đối chứng là không sử dụng kích dục tố mà kích thích cá sinh sản bằng tạo dòng nước mới. Kết quả là TLSS (nghiệm thức đối chứng 0%, nghiệm thức I: 33,33%, nghiệm thức II: 66,66% và nghiệm thức III: 100%), SSSTT (nghiệm thức I: 49386 trứng/kg; nghiệm thức II: 27700 trứng/kg; nghiệm thức III: 22409 trứng/kg), TLTT (nghiệm thức I: 97,18%; nghiệm thức II: 80,16%; nghiệm thức III: 76,57%); TLN ( nghiệm thức I: 59,70%; nghiệm thức II: 89,74%; nghiệm thức III: 68,34%).
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Bùi Minh Tâm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lưu Đức
  • Số trang: 53
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1OXY4GhjvCWrBypVVetmJOAJlxEdLRJ5m
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page