Luận Văn Tốt Nghiệp Thử Nghiệm Ương Cá Lóc Bằng Các Loại Thức Ăn Khác Nhau Tại Long An

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 29, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài “Thử nghiệm ương cá lóc bằng các loại thức ăn khác nhau tại Long An” được thực hiện nhằm tìm ra loại thức ăn và xác định thời gian cho cá lóc bột ăn thức ăn tự chế cho kết quả ương tốt nhất. Cá được nuôi trong bể compsite có thể tích 500 L, thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với mật độ 2 con/L và lập lại 3 lần. Thí nghiệm thứ nhất gồm 3 nghiệm thức thức ăn là: trứng nước, trùn chỉ cắt mịn và thức ăn tự chế. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 14 ngày ương nuôi, thức ăn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá, ở nghiệm thức cho ăn trứng nước cho tỷ lệ sống cao nhất (91,3 %), khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts. Bùi Minh Tâm
  • Tác giả: Huỳnh Thanh Sang
  • Số trang: 47
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=14GkYxwFS_NBj0b50YIQI326pJRqIZIL3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page