Luận Văn Tốt Nghiệp Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 7, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-7_20-54-55.png
  Thu Thập, Bổ Sung Tài Liệu Tại Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử Thành Phố Hà Nội
  Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa đặc biệt của Quốc gia và nhân loại. Khi đất nước phát triển, tài liệu được sản sinh ngày càng nhiều về số lượng, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với việc quản lý thực hiện nội dung nghiệp vụ lưu trữ. Bên cạnh đó, tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử, được lựa chọn để lưu trữ . Như vậy, công tác lựa chọn tài liệu, nâng cao chất lượng hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ hiện hành, Lưu trữ lịch sử là công việc vô cùng quan trọng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trịnh Thị Năm
  • Tác giả: Lê Thị Huyền
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3083
  https://nitro.download/view/7711167B727468A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page