Luận Án Tiến Sĩ Thuật Ngữ Công Tác Xã Hội Tiếng Anh Và Cách Chuyển Dịch Sang Tiếng Việt

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, Jan 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Công tác xã hội là một khoa học ứng dụng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của con người, tạo ra những chuyển biến xã hội và đem lại nền an sinh cho người dân trong xã hội. Sứ mệnh của Công tác xã hội là trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng trong nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội đồng thời hỗ trợ các nhân, gia đình, cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội thông qua thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hùng Việt
  • Tác giả: Võ Thị Mỹ Hạnh
  • Số trang: 280
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=19328
  https://drive.google.com/uc?id=13jBbx1H2a3NVH5GqOTuvgc4JNP6F44cR
   

Share This Page