Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hành Quyền Công Tố Trong Giai Đoạn Xét Xử Sơ Thẩm Vụ Án Ma Túy Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Aug 5, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hai chức năng cơ bản của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp được quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa tại Điều 2 Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Việc đảm bảo thực hiện chức năng này là nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới"
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Hữu Du
  • Tác giả: Đoàn Đình Thắng
  • Số trang: 85
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18884
  https://drive.google.com/uc?id=11VK48Q8cgwGEvNrqgAweD28foXBvfWo0
   

Share This Page