Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Dec 12, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-12_10-53-47.png
  Thực Hiện Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  An sinh xã hội (ASXH) là một trong những chính sách xã hội cơ bản nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển con người, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội. Thực hiện chính sách ASXH là sự thể hiện rõ tính ưu việt định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách ASXH, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Tác giả: Đoàn Quỳnh Trang
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2021
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5727
  https://nitro.download/view/48CE69C9F2B7AFF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page