Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by logicalphong, Dec 10, 2019.

 1. logicalphong

  logicalphong New Member

  [​IMG]
  Cồng chiêng Tây Nguyên chứa đựng những giá trị kiệt tác của nhân loại. Không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt ở sự độc đáo kỹ thuật diễn tấu mà cồng chiêng còn là biểu tượng cho sự tổng hoà các giá trị văn hóa đa dạng như: giá trị biểu thị đặc trưng và bản sắc văn hóa vùng; giá trị biểu thị đặc trưng văn hóa tộc người hoặc nhóm tộc người; giá trị phản ánh đa chiều; giá trị nghệ thuật; giá trị sử dụng đa dạng; giá trị vật chất; giá trị biểu thị sự giàu sang và quyền uy; giá trị tinh thần; giá trị cố kết cộng đồng và giá trị lịch sử. Cồng chiêng được sử dụng trong nhiều nghi lễ, tín ngưỡng quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Quang Trọng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18131
  https://drive.google.com/uc?id=1H8MXOUkL58U5B-w4D8TO2qRJ_nV24_zj
   
  Last edited by a moderator: Dec 10, 2019

Share This Page