Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Chính Sách Bảo Vệ Môi Trường Từ Thực Tiễn Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by quanh.bv, Jul 5, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, để tồn tại trong cuộc cạnh tranh kinh tế thị trường quyết liệt của khu vực và toàn cầu, Việt Nam phải thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, và công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Quá trình đó đã gây sức ép lớn tới môi trường; giải pháp đặt ra là chúng ta phải có sự kết hợp chặt chẽ quá trình phát triển với bảo vệ môi trường, coi lợi ích môi trường là một yếu tố phải cân nhắc tới khi hoạch định các chính sách phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Mạnh Toàn
  • Tác giả: Hồ Thanh Vinh
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17854
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page