Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Tại Huyện Quốc Oai, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by quanh.bv, Jan 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang đổi thay mạnh mẽ, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Trong bối cảnh đó, nhiều nước, nhiều quốc gia, dân tộc đang có nhiều cơ hội đổi thay và phát triển, có nhiều điều kiện để xây dựng một xã hội có nền kinh tế tăng trưởng cao và nhanh, tuy nhiên cũng có rất nhiều quốc gia, dân tộc đang gặp phải thách thức to lớn như bất ổn xã hội, thất nghiệp và đói nghèo, đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm hàng đầu đến phát triển một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ. Đây chính là đòi hỏi khách quan của việc xây dựng một xã hội phồn vinh trong hiện tại và tương lai.
  • Luận văn thạc sĩ Hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Thị Minh Thảo
  • Tác giả: Phạm Thu Huyền
  • Số trang: 93
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=19246
  https://drive.google.com/uc?id=187gM7hBfivswEcCbVpbJaK8-SZ5Vo4Ey
   

Share This Page