Luận Án Tiến Sĩ Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nhân Lực Ngành Ngoại Giao Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_15-37-43.png
  Luận án hệ thống hóa, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao nước ta đáp ứng yêu cầu của bối cảnh, tình hình mới. Từ mục đích nghiên cứu đã nêu, Luận án xác định 4 nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề tài; phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về chính sách và thực hiện phát triển nhân lực ngành Ngoại giao; đánh giá thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; và xác định mục tiêu và đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thắng
  • Số trang: 230
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40792
  https://drive.google.com/file/d/1RMECpAuF46ZbC-KlcPGU-VvmpYS0P_EK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page