Luận Án Tiến Sĩ Thực Hiện Chính Sách Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by quanh.bv, Oct 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Luận án là kết quả nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc của nghiên cứu sinh trên cơ sở kế thừa các quan điểm, tư tưởng của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về chính sách và chính sách xây dựng nông thôn mới. Về mặt lý luận, luận án góp phần hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết về chính sách công, về thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. Tiếp thu và khẳng định chính sách xây dựng nông thôn mới có vị trí, vai trò quan trọng và là yêu cầu cấp bách ở nước ta hiện nay. Kế thừa và phát huy những bài học, kinh nghiệm khi thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đặng Nguyên Anh, TS. Trần Ngọc Ngoạn
  • Tác giả: Tô Trọng Mạnh
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18903
  https://drive.google.com/uc?id=1q2slQdLwZPa1TwSEtGRBGytc3k5XTs__
   

Share This Page