Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Công Tác Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Vinh Tiền

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Hiện Công Tác Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Vinh Tiền, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ Năm 2017
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với con người và mọi sự sống trên trái đất, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa chính trị, xã hộ, kinh tế sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy hiện nay ở nhiều nước trên thế giới đã ghi nhận vẫn đề đất đai vào hiến pháp của nhà nước mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Đất đai là sản phẩm của tự nhiên. Quá trình lao động của con người không thể tạo ra đất đai, đất đai có giới hạn về không gian và số lượng của chúng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông
  • Tác giả: Hoàng Thị Nga
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...uyen-tan-son-tinh-phu-tho-nam-2017-15248.html
   

Share This Page