Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Chính Môi Trường' started by nhandanglv123, Jan 13, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thực Hiện Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên Năm 2018
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Địa chính Môi trường
  • Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Cảnh
  • Tác giả: Trương Hoàng Kiều Trang
  • Số trang: 61
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...uyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen-2018-17864.html
  https://drive.google.com/uc?id=19LKDyzw99hybzFnYoDYCkSR_3n542tdJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page