Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Công Tác Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Tại Xã Cự Khê

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 14, 2021 at 12:42 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Hiện Công Tác Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Các Tài Sản Khác Gắn Liền Trên Đất Tại Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội Năm 2018
  Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động sản xuất của con người đều bắt nguồn từ đất đai. Đất đai là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi quốc gia, là một tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai cung cấp nguồn nước cho sự sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu và khoáng sản, là không gian của sự sống đồng thời bảo tồn sự sống. Đất đai là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, cha ông ta đã tốn nhiều công sức và xương máu để tạo lập vốn đất đai như hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nông Thị Thu Huyền
  • Tác giả: Trần Thị Mai
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...hanh-oai-thanh-pho-ha-noi-nam-2018-17975.html
  https://drive.google.com/uc?id=1sPg3CEFpX9cGeB8ak35nN7G7vxyDqtF8
   

Share This Page