Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jan 14, 2021 at 12:53 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Tại Xã Bình Sơn, Thành Phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên Năm 2019
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi quốc gia, mỗi địa phương có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi diện tích, ranh giới, vị trí... Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này được thực hiện theo quy định của nhà nước, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai thì công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được thực hiện nghiêm túc.
  • Luận văn tốt nghiệp đại học
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Anh
  • Tác giả: Triệu Mùi Nhị
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Thái Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ong-cong-tinh-thai-nguyen-nam-2019-17979.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Gjth1EkKy6FmcDLTaCmCX9akZIiB51uX
   

Share This Page