Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi, Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Aug 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Hiện Công Tác Kê Khai, Đăng Ký Cấp Đổi, Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên Năm 2018
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn gốc của mọi quá trình sống và cũng là nguồn gốc của mọi sản phẩm hàng hoá xã hội. Đất đai gắn liền với con người với các hoạt động sản xuất và các lĩnh vực khác như kinh tế - xã hội, chính trị an ninh – quốc phòng của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, thì việc sử dụng và quản lý tài nguyên Đất luôn luôn là yêu cầu đặt ra đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và quản lý đất đai nói riêng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm
  • Tác giả: Hà Thị Luyến
  • Số trang: 56
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...uyen-an-thi-tinh-hung-yen-nam-2018-17514.html
  https://drive.google.com/uc?id=1fN8lItHy8smvAZRYWyAfmM7Aw643KOq3
   

Share This Page