Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Nguyên Tắc Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Dec 5, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực Hiện Nguyên Tắc Tranh Tụng Tại Phiên Tòa Sơ Thẩm Vụ Án Hình Sự Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Tỉnh Ninh Thuận
  Trong công cuộc cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân vấn đề bảo đảm quyền con người và quyền công dân nhất là trong hoạt động xét xử của Tòa án luôn được chú ý quan tâm và đặc biệt coi trọng. Nhưng tình hình vi phạm pháp luật luôn xảy ra có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng và gia tăng về số lượng. Cùng với sự cố gắng của toàn xã hội, các cơ quan tiến, người hành tố tụng có nhiều cố gắng đã góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật giữ vững an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, chất lượng xét xử của Tòa án còn chưa xứng đáng với yêu cầu và nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao còn bộc lộ nhiều yếu kém, có nơi còn bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của xã hội và công dân, tạo nên dư luận xã hội không tốt, làm giảm lòng tin vào Đảng và Nhà nước mà Hiến pháp đã quy định
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Huỳnh Tấn Duy
  • Tác giả: Phan Hùng
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17038
   

Share This Page