Luận Văn Thạc Sĩ Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Trung Ương

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jun 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dân chủ là khát vọng sâu xa, là lợi ích cơ bản, là nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; dân chủ đồng thời là thành tựu của cuộc đấu tranh lâu dài của cả loài người. Trong xã hội ta, xã hội do nhân dân làm chủ thì dân chủ không chỉ là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp cách mạng, mà dân chủ còn là cơ chế và phương thức để vận hành quyền lực của nhân dân trong quản lý nhà nước và tổ chức đời sống xã hội. Dân chủ ở nước ta là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nó thể hiện đầy đủ nhất quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Đảng ta khẳng định phải “lấy dân làm gốc” và đề ra phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đó chính là nội dung đồng thời cũng là phương thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
  • Luận văn thạc sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Mạnh Toàn
  • Tác giả: Trịnh Huyền Anh
  • Số trang: 79
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17429
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page