Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Hiện Quy Trình Nuôi Dưỡng Gà Lông Màu Giai Đoạn 1 - 75 Ngày Tuổi Tại Trại Chăn Nuôi Gia Cầm

Discussion in 'Chuyên Ngành Thú Y' started by nhandanglv123, Mar 15, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thực Hiện Quy Trình Nuôi Dưỡng Gà Lông Màu Giai Đoạn 1 - 75 Ngày Tuổi Tại Trại Chăn Nuôi Gia Cầm Nguyễn Hồng Long, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
  Việt Nam là một nước đang phát triển, trong đó sản xuất nông nghiệp đã trở thành nghề truyền thống và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi cũng là một ngành kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nó không những đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng hàng ngày của mọi người dân trong xã hội mà còn là nguồn thu nhập hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống xã hội của nhiều người lao động . Theo thống kê chăn nuôi 10/2016 thì tổng đàn gia cầm của nước ta hiện nay khoảng 100 triệu con, trong đó gà chiếm khoảng 88%, vịt 9%, còn lại là các loại gia cầm khác…,
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Thú y
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan
  • Tác giả: Hoàng Ngọc Anh
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...-mo-huyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen-13327.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page