Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Nghiệm Nuôi Tôm Càng Xanh (Macrobrachium Rosenbergii) Trong Mương Vườn Dừa Ở Huyện Bình Đại

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực Nghiệm Nuôi Tôm Càng Xanh (Macrobrachium Rosenbergii) Trong Mƣơng Vƣờn Dừa Ở Huyện Bình Đại Tỉnh Bến Tre
  Đề tài ‟Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa ở huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre” được thực hiện ở hai xã Phú Vang và Vang Quới Đông. Đề tài được thực hiện từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011 ở 3 hộ dân. Trong đó 2 hộ có diện tích mặt nước là 2.000 m2 và 1 họ có diện tích mặt nước là 1.200 m2 với mật độ 10 con post/m2, trong 6 tháng, cho ăn bằng thức ăn công nghiệp và thức ăn tươi (cá tạp), quản lý mương nuôi mõi ngày và thu tỉa trước khi thu hoạch.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Ts Lam Mỹ Lan
  • Tác giả: Phan Tấn Cường
  • Số trang: 42
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=14Hu_usPQnKkQYLv_bjEm8Xm20epNErNo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page