Luận Án Tiến Sĩ Thực Thi Chính Sách An Sinh Xã Hội Cho Cộng Đồng Ngư Dân Các Tỉnh Bắc Trung Bộ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Mar 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-6_2-1-24.png
  1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.
  2. Luận án đã hệ thống hóa về mặt lý luận, làm rõ các khái niệm, phạm trù: an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội, mô hình chính sách an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân, thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Luận án cũng chỉ rõ được chủ thể và quy trình thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân theo 05 bước trong quy trình thực thi chính sách. Đồng thời, luận án đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Những nội dung về thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân mà luận án đưa ra là đóng góp có ý nghĩa về mặt lý luận và là căn cứ để đánh giá thực trạng thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ.
  • Luận án tiến sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Viết Quang, PGS. TS Lê Văn Đính
  • Tác giả: Lê Thị Thanh Hiếu
  • Số trang: 248
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38597
  https://drive.google.com/uc?id=10iFMdYIWXSbMho2lP2tLp2uhFNeyIiMQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page