Luận Văn Thạc Sĩ Thực Thi Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Trong Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by nhandanglv123, Jun 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Thi Pháp Luật Bảo Vệ Môi Trường Trong Các Khu Công Nghiệp Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện
  Bảo vệ môi trường là một trong những nội dung được cả thế giới quan tâm và được đưa ra thảo luận trên các diễn đàn quốc tế. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của sự phát triển góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của một đất nước. Với Việt Nam, hoạt động bảo vệ môi trường được Đảng, Nhà nước luôn đặt lên hàng đầu và được đề cập trong các chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh tế, bởi đây là lĩnh vực liên quan mật thiết, gắn liền và tác động nhiều nhất đến môi trường. Viêt Nam, tuy khởi điểm là một nước nông nghiệp, và hiện nay vẫn là một nước phát triển mạnh về nông nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ Luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Viết Tiến TS. Trần Vân Long
  • Tác giả: Đoàn Thái Dương
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Juz58zKgQZ2L5A1EGX9Tgrehhx3c8ffp
   

Share This Page