Luận Văn Thạc Sĩ Thực Tiễn Nhà Nước Pháp Quyền Cộng Hòa Pháp - Nội Dung Và Giá Trị Tham Khảo Của Nó

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by nhandanglv123, Apr 6, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Tiễn Nhà Nước Pháp Quyền Cộng Hòa Pháp - Nội Dung Và Giá Trị Tham Khảo Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  “Theo cách nói của người phương Tây, quyền lực là tai họa mà người dân đành phải gánh chịu. Bởi lẽ, nếu như không có nhà nước thì người dân còn phải gánh chịu một tai họa khác to lớn hơn, tức là sự hỗn loạn của chủ nghĩa vô tổ chức”[6, tr. 20]. Như vậy, nhà nước có vai trò quan trọng, duy trì trật tự xã hội, thiết lập và vận hành, quản lý xã hội một cách có tổ chức, tạo môi trường đảm bảo cho người dân có điều kiện thực hiện lao động sản xuất của cải vật chất, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thực tiễn lịch sử thế giới đã chỉ ra, nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng. Trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, sự tồn tại và phát triển của nhà nước chịu sự quy định bởi cơ sở hạ tầng - toàn bộ kết cấu kinh tế của xã hội đó. Mỗi sự thay đổi của cơ sở hạ tầng sẽ làm hình thành trên nó một thượng tầng kiến trúc tương ứng, trong đó quan trọng nhất là nhà nước.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
  • Tác giả: Trần Linh Trang
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69455
  https://drive.google.com/uc?id=1Jyfo4gSicCeBwoJxdPzoALnWjH3dZK57
   

Share This Page