Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Kiến Thức, Thái Độ, Thực Hành Về Vệ Sinh Môi Trường Của Người Dân Ở Hai Xã Vùng Sâu

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Học Dự Phòng' started by quanh.bv, Sep 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Kiến Thức, Thái Độ, Thực Hành Về Vệ Sinh Môi Trường Của Người Dân Ở Hai Xã Vùng Sâu Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
  Vệ sinh môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm không chỉ ở phạm vi một quốc gia, một khu vực mà đang là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu bởi tầm quan trọng của nó với sức khỏe con người [48]. Chính vì vậy trong các chính sách ưu tiên nhằm nâng cao đời sống cho người dân ở vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi ở nước ta hiện nay thì vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt và xác định là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển khu vực này. Trong nhiều năm qua, công tác này đã liên tục được đề cập đến trong nhiều loại văn bản của Đảng, Nhà nước như nghị quyết Trung ương VIII, IX, chiến lược toàn diện về tăng trưởng xóa đói, giảm nghèo, chiến lược quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2000 - 2020 [5], nhằm tăng nhanh tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện mục tiêu cải thiện điều kiện sống và sức khỏe của người dân nông thôn, góp phần thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo và từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đặc biệt đối với các vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người
  • Luận văn thạc sĩ y học
  • Chuyên ngành Y học dự phòng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đàm Khải Hoàn
  • Tác giả: Dương Xuân Hùng
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2008
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thuc-trang-kien-thuc-672.html
  https://drive.google.com/file/d/1d04tacvUEz76qgELscHKuNuMj8Qbp7NP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 16, 2019

Share This Page