Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Một Số Chứng Bệnh Thường Gặp Và Yếu Tố Liên Quan Ở Người Chuyên Canh Vải Huyện Lục Ngạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Học Dự Phòng' started by quanh.bv, Aug 20, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Một Số Chứng Bệnh Thường Gặp Và Yếu Tố Liên Quan Ở Người Chuyên Canh Vải Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng đối với các vấn đề kinh tế, xã hội ở nước ta. Đường lối và các chính sách được hoạch định và tổ chức thực hiện trong hơn 20 năm qua đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn cả nước được cộng đồng Quốc tế ghi nhận và đánh giá tích cực (dẫn từ [22]). Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và thực phẩm quốc gia. Kinh tế trang trại có xu hướng phát triển mạnh và đang là mô hình sản xuất hàng hoá có hiệu quả. Tuy nhiên những vấn đề về môi trường có ảnh hưởng tới sức khỏe, phát triển bền vững và những phát sinh nội tại đang đòi hỏi chúng ta về sự cần thiết phải có sự quan tâm, đánh giá.
  • Luận văn thạc sĩ y học
  • Chuyên ngành y học dự phòng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Văn Hàm
  • Tác giả: Trần Văn Sinh
  • Số trang: 73
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2009
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thuc-trang-mot-so-chung-3812.html
  https://drive.google.com/file/d/1_62m6Tvm8jYkVu1KBkjPAlMh4sKRB0MM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 16, 2019

Share This Page