Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng Nhiễm Khuẩn Vết Mổ Ở Một Số Bệnh Viện Tuyến Tỉnh Và Trung Ương, Hiệu Quả Biện Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by quanh.bv, May 21, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Nhiễm Khuẩn Vết Mổ Ở Một Số Bệnh Viện Tuyến Tỉnh Và Trung Ương, Hiệu Quả Biện Pháp Can Thiệp
  Nghiên cứu xác định được thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ ở 04 bệnh viện tuyến trung ương và 04 tuyến tỉnh: tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ, các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, căn nguyên nhiễm khuẩn vết mổ, mức độ kháng kháng sinh, hậu quả nhiễm khuẩn vết mổ. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thực hành phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ trước, trong, sau phẫu thuật và giám sát nhiễm khuẩn vết mổ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiễm khuẩn vết mổ có tỷ lệ cao ở những bệnh nhân có ít nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ và ngược lại. Là cơ sở sử dụng các biện pháp đơn giản như chuẩn bị da, loại bỏ lông đúng qui trình, sử dụng kháng sinh dự phòng.
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành Dich tễ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hồ Bá Do, PGS TS Nguyễn Việt Hùng
  • Tác giả: Phạm Ngọc Tường
  • 144 Trang
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=25840
  https://drive.google.com/uc?id=11-X9LaZs2Q69LetIFqOhwiNAO5lKnKqK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 26, 2019

Share This Page