Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh Và Đề Xuất Các Giải Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Bền Vững' started by quanh.bv, Oct 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh Và Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý
  Cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, Quảng Ninh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích đất tự nhiên. Hiện tại, hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 46,8% về số hộ và số dân đang sinh sống tại nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm năng suất, sản lượng lương thực và cơ bản đảm bảo được lương thực ở khu vực nông thôn. Mặc dù diện tích gieo trồng cây lương thực giảm nhiều (từ 53.681,2 ha năm 2013 xuống còn 51.325,7 ha năm 2014) nhưng tổng sản lượng lương thực giảm không đáng kể từ 237.125,3 tấn năm 2012 xuống còn 225.982 tấn năm 2014.
  • Luận văn thạc sĩ Khoa học bền vững
  • Chuyên ngành Khoa học bền vững
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Lan Phương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Chung
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068336
   

Share This Page