Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Tuyến Trung Ương, Tuyến Tỉnh Năm 2015 - 2016

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Học Dự Phòng' started by quanh.bv, Jul 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Tuyến Trung Ương, Tuyến Tỉnh Năm 2015 - 2016 Và Hiệu Quả Giải Pháp Giám Sát Chủ Động
  Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn và có tính cấp thiết. Luận án cung cấp những kết quả nghiên cứu mới về thực trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh năm 2015 - 2016 và Hiệu quả giải pháp giám sát chủ động chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên và bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể:
  - Tại 92 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, năm 2015-2016:
  + Các văn bản pháp quy trong quản lý chất thải y tế đã được thực hiện nhưng chỉ có 68,5% bệnh viện có tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế; 63% bệnh viện có giấy phép xả thải; 37,0% bệnh viện thực hiện quan trắc môi trường bệnh viện.
  • Luận văn thạc sĩ y học
  • Chuyên ngành Y học dự phòng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Hà, PGS.TS. Trần Văn Tuấn
  • Tác giả: Đàm Thương Thương
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=37730
  https://drive.google.com/uc?id=1KjddyXdvkdHD_sQ6RtTzR9_VgZPvYJSk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page