Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng Sử Dụng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Người Nghèo Và Chi Của Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Nghèo Năm 2007

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Tễ Học' started by admin, Apr 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  LATS-2012 - Thực Trạng Sử Dụng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Người Nghèo Và Chi Của Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Nghèo Năm 2007 Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  Chương trình xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh (TP.Hồ Chí Minh) kết thúc giai đoạn 1 (1992-2003) đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều mặt[8]. Từ đầu năm 2004, thành phố đã khởi động thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 (2004-2010), nâng mức chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trong hộ dưới 6 triệu đồng năm, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2010 thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo mức chuẩn nghèo này [71]. Để thực hiện đựợc mục tiêu trên đây đòi hỏi phải huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia thực hiện.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành dịch tễ học
  • Tác giả: Phạm Văn Bắc
  • Hướng dẫn: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đỗ Nguyên
  • 105 Trang
  • File PDF
  • Trường ĐH Y Dược TPHCM 2012
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1ToA2TR5uFx3dCXmRhwaq1iimHAoOlQt3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 26, 2019

Share This Page