Luận Văn Tốt Nghiệp Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại UBND Quận Tây Hồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 6, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-6_10-4-42.png
  Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Tổ Chức Khai Thác, Sử Dụng Tài Liệu Lưu Trữ Tại UBND Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
  Tài liệu lưu trữ chứa đựng thông tin trong quá khứ, là nguồn sử liệu chính xác, là di sản của dân tộc có vai trò hết sức quan trọng đối với cá nhân; cơ quan, tổ chức và mỗi quốc gia. Tài liệu lưu trữ chỉ thực sự có giá trị khi được đưa ra khai thác, sử dụng. Vì vậy, công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là nghiệp vụ quan trọng, là mục tiêu cuối cùng của công tác lưu trữ. Tài liệu lưu trữ phải được lựa chọn, sắp xếp, bảo quản theo quy định của pháp luật đáp ứng các yêu sử dụng tài liệu lưu trữ. Để thực hiện được điều này phải nghiên cứu đầu tư, tìm tòi các biện pháp, tạo ra cơ hội và điều kiện tốt nhất để độc giả có thể thuận tiện trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, phát huy tốt nhất những giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trần Thị Loan
  • Tác giả: Nguyễn Thị My
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2018
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2946
  https://nitro.download/view/8E73264A703695B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page