Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Của Một Số Cơ Sở Y Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Môi Trường' started by nhandanglv123, Jul 2, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Y Tế Của Một Số Cơ Sở Y Tế Tư Nhân Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  Chất thải rắn y tế là một vấn đề nan giải trong công tác kiểm soát ô nhiễm, nhiều đánh giá trên Thế giới xếp các cơ sở y tế là đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp nhưng chất thải rắn y tế lại chứa đựng những chất độc hại, các loại hoá chất và dược phẩm nguy hiểm, các chất thải phóng xạ, các vật sắc nhọn,... đặc biệt chứa đựng hàng loạt những vi sinh vật gây bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe. Những đối tượng có thể chịu ảnh hưởng của chất thải y tế bao gồm những người làm việc trong các cơ sở y tế, những người trực tiếp tham gia xử lý, tiêu hủy chất thải, những người dân trong cộng đồng dân cư xung quanh,…
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Khoa học môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Nông
  • Tác giả: Phạm Huyền Trang
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12340
   

Share This Page