Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Và Giải Pháp Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, May 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Thực Trạng Và Giải Pháp Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Trên Địa Bàn Tỉnh Phú Thọ
  Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 25 năm qua, Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Một trong những chủ trương, chính sách quan trọng phải kể đến đó là việc phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong từng giai đoạn của mỗi quốc gia. Đối với các nước đang phát triển và chậm phát triển thì vốn , công nghệ , kinh nghiệm quản lý là chìa khoá , là điều kiện hàng đầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nên nhiều quốc gia đã sớm nắm bắt và tận dụng cơ hội này để phát triển.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Chí Thiện
  • Tác giả: Bạch Tiến Đoàn
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...oc-ngoai-tren-dia-ban-tinh-phu-tho-38431.html

   
  Last edited by a moderator: May 27, 2017

Share This Page