Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng Và Hiệu Quả Giải Pháp Nâng Cao Kiến Thức Về Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu, Thực Hành Tư Vấn

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Tế Công Cộng' started by quanh.bv, Nov 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Thực Trạng Và Hiệu Quả Giải Pháp Nâng Cao Kiến Thức Về Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu, Thực Hành Tư Vấn Chăm Sóc Sức Khỏe Của Nhân Viên Y Tế Tuyến Cơ Sở Tỉnh Long An, 2018
  1. Thực trạng kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hành tư vấn chăm sóc sức khỏe của nhân viên y tế tuyến cơ sở tỉnh Long An, 2018. Có 3,5% đối tượng nghiên cứu đạt loại tốt, 7,8% loại trung bình, 88,7% loại kém về kiến thức CSSKBĐ. Trong thực hành tư vấn sức khỏe theo quyết định số 4128/QĐ-BYT ban hành ngày 29/7/2016 có 6,4% đối tượng nghiên cứu thực hiện đạt. 2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu của đối tượng nghiên cứu. Có mối liên quan giữa chức vụ và kiến thức của đối tượng nghiên cứu: người làm công tác quản lý kiến thức cao hơn so với nhân viên (aOR = 2,3, 95%CI: 1,13 - 4,88). Có mối liên quan giữa trình độ học vấn với kiến thức của đối tượng nghiên cứu, người có trình độ học vấn cao hơn thì kiến thức cao hơn (aOR = 6,6, 95%CI: 3,2 - 13,95); Người có thâm niên công tác trên 5 năm có kiến thức tốt hơn người có thâm niên công tác dưới 5 năm (aOR = 3,6, 95%CI: 1,26-10,22) p<0,05.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Y tế công cộng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Đà
  • Tác giả: Trần An Chung
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35864
  https://drive.google.com/uc?id=1cToifTsHT6k0tdpYTLzdcS8cX8tDF3Ai
   

Share This Page