Luận Văn Thạc Sĩ Thực Trạng Và Nguyên Nhân Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Thị Xã Sông Công

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by nhandanglv123, Jul 11, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Thực Trạng Và Nguyên Nhân Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn Thị Xã Sông Công Giai Đoạn 2007 - 2011
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi Quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của nền sản xuất xã hội, của bản thân con người và là điều kiện sinh tồn của thế giới động, thực vật trên trái đất. Đất đai tham gia vào tất cả các ngành sản xuất vật chất của xã hội như là một tư liệu sản xuất đặc biệt. Tuy nhiên, đất đai là một nguồn tài nguyên hữu hạn, nó chỉ trở nên vô hạn và quý giá tuỳ thuộc hoàn toàn vào sự hiểu biết và thái độ đối xử của con người đối với đất đai. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, tốc độ đô thị hóa của thị xã Sông Công diễn ra khá mạnh trong giai đoạn 2007 - 2011. Là một tỉnh trung du miền núi tiếp giáp với 6 tỉnh, có hệ thống giao thông đường bộ, sắt thông nối liền với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng rất thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hoá.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Lan
  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Việt
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=9383
   

Share This Page