Luận Án Tiến Sĩ Thực Trạng Việc Làm Và Nhu Cầu Chuyển Đổi Việc Làm Của Thanh Niên Nông Thôn Khu Vực Tây Nam Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by quanh.bv, Oct 9, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu thực trạng việc làm và nhu cầu chuyển đổi việc làm của thanh niên nông thôn khu vực Tây Nam Bộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai của khu vực này. Từ việc nhận diện thực trạng việc làm và nhu cầu chuyển đổi việc làm của lực lượng thanh niên này, các cơ quan hoạch định chính sách sẽ có cơ sở khoa học để xây dựng những chương trình, dự án việc làm hiệu quả cho lao động thanh niên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Nguyên Anh
  • Tác giả: Phạm Ngọc Tân
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18907
  https://drive.google.com/uc?id=1aQFNslUo74_Dc9C_i-_I5h-B6bX00ZBx
   

Share This Page