Luận Văn Thạc Sĩ Thuế Và Tăng Trưởng Kinh Tế - Phân Tích Trong Bối Cảnh Cạnh Tranh Thuế Tại Các Quốc Gia Đông Nam Á

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Jun 3, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Thuế Và Tăng Trưởng Kinh Tế - Phân Tích Trong Bối Cảnh Cạnh Tranh Thuế Tại Các Quốc Gia Đông Nam Á Giai Đoạn 1990-2017
  Trong những thập niên gần đây, tác động kinh tế của thuế trở thành đề tài nhận được nhiều quan tâm nghiên cứu, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay. Cùng với chi tiêu công, thuế là một công cụ chính yếu của của chính sách. Theo lý thuyết tài chính công hiện đại, thuế không chỉ có vai trò cơ bản là huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi tiêu công (chi thường xuyên và đầu tư công) mà còn là công cụ quan trọng của chính sách tài khóa, giúp chính phủ can thiệp vào nền kinh tế, hướng đến các mục tiêu phát triển như tăng trưởng kinh tế (Thành & Hoài, 2009). Tuy nhiên, lược khảo các nghiên cứu trước cho thấy, tác động của thuế đến tăng trưởng kinh tế vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều tranh luận.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thị Mai Hoài
  • Tác giả: Châu Thị Hoàng Yến
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1vuK8vGNDEdb_rXae4TCvc_lwMB_bJ_ii
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page