Luận Văn Thạc Sĩ Tích Hợp Openid Và Oauth Mở Rộng Với Thẻ Thông Tin Cardspace

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Tích Hợp Openid Và Oauth Mở Rộng Với Thẻ Thông Tin Cardspace
  Tổng quan về hệ thống quản lý định danh trình bày chi tiết về hệ thống quản lý định danh, bao gồm các nguyên tắc, mô hình hoạt động chung, một số hệ thống quản lý định danh hiện nay, cùng một số vấn đề khi xây dựng hệ thống quản lý định danh. Tìm hiểu về CardSpace, OpenID và OAuth trình bày chi tiết về hệ thống quản lý định danh CardSpace, OpenID và OAuth, bao gồm nội dung, giao thức, mô hình, phương pháp và giao thức tích hợp OpenID với CardSpace, OAuth với CardSpace. Tìm hiểu, phân tích, đưa ra phương pháp tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với CardSpace. Tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace trình bày chi tiết nội dung, giao thức OpenID và OAuth mở rộng, phân tích những ưu điểm của OpenID và OAuth mở rộng so với OpenID, OAuth. Từ đó đưa ra mô hình và phương pháp tích hợp OpenID và OAuth mở rộng với thẻ thông tin CardSpace. Thực nghiệm hệ thống trình bày về phần thực nghiệm cho mô hình.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Đình Hiếu
  • Tác giả: Trương Đình Trường
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002922
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2017

Share This Page