Luận Văn Thạc Sĩ Tích Hợp Tri Thức Sử Dụng Các Kỹ Thuật Tranh Cãi

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm' started by quanh.bv, Oct 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tích Hợp Tri Thức Sử Dụng Các Kỹ Thuật Tranh Cãi
  Ngày nay tích hợp tri thức là một trong các vấn đề nghiên cứu với các ứng dụng quan trọng trong Khoa học máy tính. Mục tiêu chính của tích hợp tri thức là nhằm đạt được các tri thức chung từ các nguồn tri thức riêng lẻ. Vấn đề này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học máy tính như tích hợp dữ liệu [1], khôi phục thông tin, gộp dữ liệu cảm biến, các hệ đa tác tử và các hệ thống đa phương tiện (Multimedia
  Vấn đề tích hợp tri thức bắt đầu được quan tâm, nghiên cứu, phát triển và áp dụng cho một số lĩnh vực trong đời sống, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng,. . . Một trong các ví dụ thực tế đó là hiện nay đã có một số hệ thống dự báo kinh tế của Việt Nam như hệ thống của CIA1 , hệ thống của WordBank2 . . . , mỗi hệ thống đưa ra một bộ các chỉ số phát triển của nền kinh tế nước ta.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ Thông tin
  • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Hiếu
  • Tác giả: Nguyễn Trần Vân
  • Số trang: 64
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068477
   

Share This Page